تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

تاریخچۀ دریای جنوبی چین 1


12 December 2019 | By faadmin | SISU

  • عجایب نامه

  • ادارۀ گشتی زنی دریایی در سلسلۀ سونگ

مردم چین از دیرباز در جزایر دریای جنوبی چین زندگی می کنند و فعالیتهای تولیدی را انجام می دهند. در قرن 2 قبل از میلاد مردم چین شروع به کشتی رانی در دریای جنوبی کرد و در جزایر دریای جنوبی را کشف کردند. اسم دریای جنوبی و فعالیتهای مردم چین در ناحیۀ دریای جنوبی در متون چینی این دوره ذکر شده است.

در «عجایب نامه» (چینی: 异物志yi-wu-zhi) نوشتۀ یانگ فو 杨孚Yang Fu سیاستمدار سلسلۀ هان شرقی آمده است: «در پایاب دریای «جانگ های»涨海zhang-hai آب کم عمق است و سنگ آهن مغناطیسی زیاد دیده می شود.» در این میان، «جانگ های» قدیم ترین نام دریای جنوبی چین است که در متون چینی ذکر شده است.

تا قرن ششم میلادی دریای جنوبی هم به نام «جانگ های» در آثار چینی فراوان این دوره آمده بود. در این متنها هم از محصولات این دریا نظیر لاک پشت پوزه عقابی، مرجان و مروارید هم یاد شده است. به علاوه، فعالیتهای نظامی چین در دریای جنوبی هم در کتب چینی ذکر شده است. فی المثل، در کتاب «وو دی لی» 武帝诔wu-di-lei نوشتۀ شیه لینگ یون  谢灵运Xie Lingyun(385-433م.) شاعر سلسله های جنوبی و شمالی از  جنگ لیو یو 刘裕Liu Yu(363-420م.) بنیانگذار وو دی حکومت لیو سونگ (420-479م.) با عصیان گران یاد شده است.

تا دوران سلسله تانگ (618-907م.) مردم چین بیش از پیش جغرافیای دریای جنوبی و جزایر این منطقه را شناخته بودند محدودۀ اداری این منطقه را هم تأیید کردند. در کتاب «چونگ گوان جی» 琼管志 qiong-guan-zhi سلسلۀ سونگ (960-1279م.) جزایر پاراسل و اسپراتلی دریای جنوبی چین به نام «چیان لی چانک شا»千里长沙 qian-li-chang-sha و «وان لی شی تانگ» 万里石塘wan-li-shi-tang ذکر شده است. در این عصر، دولت مرکزی نظام گشتی زنی دریایی را ایجاد کرد و دریای جنوبی هم در محدودۀ دفاع دریایی قرار گرفت.

از قرن 7 میلادی به بعد با پیشرفت فنون دریانوردی و کشتی سازی، «جادۀ ابریشم دریایی» به تدریج رونق خود را پیدا کرد و دریای جنوبی هم به گذرگاه راهبردی بین چین و دنیا تبدیل شد و نقش برجسته بر مبادلات در امتداد جادۀ ابریشم را ایفاء کرد. در کتیبۀ مقبرۀ یانگ لیانگ یائو杨良瑶Yang Liangyao  سفیر سلسلۀ تانگ چنین آمده است که یانگ با استوار نامه از دریای جنوبی حرکت کرد و از مسیر دریایی به آسیای جنوبی و خاور میانه مسافرت کرد و حتی به سرزمین خلافت عباسی رسید. به علاوه، کشتی های غرق شده و بارها در این کشتی ها که در دریای جنوبی کشف شده هم یکی از شواهد فعالیتهای مردم چین در منطقه و رونق این مسیر مهم مبادلات بین چین و جهان به شمار می رود.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط